Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

    

×

Message

ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.


မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်

  1. အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲ၊
  2. လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲ၊
  3. ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲ၊
  4. အမျိုးသမီးငယ်/ ရွယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲ၊

**လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲများ

  1. ပညာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ခွဲ
  2. ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ခွဲ
  3. ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ခွဲ


၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့် ယန္တရား (National Mechanism) ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကော်မတီ (Myanmar National Committee for Women's Affairs) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဘေဂျင်းကြေငြာစာတမ်းပါ လုပ်ငန်းစဉ် (Beijing Platform for Action) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာလုပ်ငန်း ကော်မတီကို တိုင်း/ပြည်နယ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

အမျိုးသမီးတိုင်း ပါဝင်နိုင်ရေးနှင့် အခြားသော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်ကို အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (Non - government Organisation - NGO) အဖြစ် ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်သည် အမျိုးသမီးတိုင်း လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ဆောင်ပုဒ်

အမျိုးသမီးဘဝ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်စို့။

မျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းပကားမြင့်မားရေး၊

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဘဝလုံခြုံမှု ရရှိရန်။

ရည်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်သည် အမျိုးသမီးများဘဝ လုံခြုံမှုဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အလေးထား ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကောင်စီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝခြင်းတူညီသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။


  • ၁။ အေးချမ်းသာယာပြီး၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးရန်။
  • ၂။ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
  • ၃။ အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
  • ၄။ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို ပိုမိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသည့် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အမျိုးသမီးများကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရန်။
  • ၅။ အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
  • ၆။ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအား လူကုန်ကူးမှု လျော့နည်းပပျောက်ရေးအတွက် အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ် အသွင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
  • ၇။ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

Gallery Slideshow

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image
Myanmar Women's Affairs Federation
View Image

Latest News

Magazine

Myanmar Women’s Affairs Federation was formed on the 20th December 2003. Its mission is to promote the welfare and advancement of women in Myanmar with the aim to enable them to participate fully in the national development. It is a voluntary non- governmental organization for the advancement of women in Myanmar, women of all national races in all walks of life.

Download Link: MWAF Magazine

Contact Us